Regulamin

Niniejszy regulamin opracowany został dla zapewnienia spokojnego i bezpiecznego pobytu wszystkich naszych Gości, dlatego jego przestrzeganie jest obowiązkiem każdego Gościa przebywającego na terenie ośrodka Słoneczny Kemping.

 

§1

 1. Domki wynajmowane są na doby hotelowe, doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 14.00, a kończy o godzinie 10.00 dnia następnego.
 2. Ośrodek przyjmuje Gości na turnusy wypoczynkowe minimum 7 dniowe tj. od soboty
  do soboty.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres uzgodniony w dniu przyjęcia Gość może zgłaszać do godziny 8.00 w dniu, poprzedzającym koniec jego pobytu. Ośrodek uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. Jeżeli ośrodek dysponuje wolnymi pokojami jest możliwość przedłużenia pobytu.
 4. Do każdego domku przydzielone jest jedno bezpłatne miejsce parkingowe.
 5. Ośrodek Słoneczny Kemping nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia zaparkowanych pojazdów.
 6. Osoby nie zameldowane mogą przebywać na terenie Słonecznego Kempingu w godzinach 10.00 – 20.00. Przebywanie osoby nie zameldowanej w domku Gościa po godzinie 20.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego domek na odpłatne dokwaterowanie osoby nie zameldowanej – do domku Gościa, według cen pełnych obowiązujących w dniu dokwaterowania.

§2

 1. W ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach: od 23.00 do godziny 7.00.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług Gościowi, który narusza te zasadę.
 3. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas wcześniejszego pobytu naruszył rażąco regulamin wyrządzając szkodę w mieniu ośrodka lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników ośrodka lub innych osób przebywających na terenie obiektu.

§3

 1. Każdorazowo opuszczając domek, Gość powinien sprawdzić stan drzwi i okien oraz upewnić się, że są dokładnie zamknięte. Opłata za zgubiony klucz wynosi 50 zł.
 2. Gość ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych
  z jego winy lub z winy osób go odwiedzających. W dniu przyjazdu i zameldowania Gość wpłaca kaucję w wysokości 250 zł tytułem zabezpieczenia kosztów ewentualnych zniszczeń. Kaucja jest zwracana w dniu wymeldowania Gościa, po sprawdzeniu stanu wyposażenia i urządzeń technicznych w zajmowanym przez niego domku.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku. Obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA tytoniu w domkach.
 4. Zabronione jest: stosowanie prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej, wysypywanie niedopałków papierosów do kosza na śmieci, owijania lub zakrywania punktów świetlnych tkaniną lub papierem, używanie sprzętu i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przeznaczeniem, nieuzasadnione uruchamianie urządzeń alarmowych, pozostawianie włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru. Mokrą odzież, bieliznę suszymy na suszarkach będących na wyposażeniu każdego domku.
 5. W każdym domku znajduje się kosz z przeznaczeniem na odpady żywnościowe, przemysłowe itp., wyłożony workiem, który po napełnieniu należy zawiązać i umieścić
  w koszu znajdującym się na terenie ośrodka.

§4

 1. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość proszony jest o jak najszybsze powiadomienie Recepcji
  w celu niezwłocznej reakcji.
 2. Ośrodek jest zobowiązany zapewnić gościom:
  – warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  – bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
  – profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w ośrodku.

Kontakt

tel: 782 114 885
e-mail: slonecznykemping@o2.pl
76-212 Rowy, ul. Żeglarzy 2
gmina Ustka